คลังความรู้ กองกำลังพล โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า " ยินดีต้อนรับ " ทุกๆท่านด้วยความยินดียิ่ง

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระเบียบการรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน (อัตรา ส.อ.) ของหน่วยในส่วนกำลังรบ (เหล่า ร.)
ยศ.ทบ.ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เข้าเป็นนักเรียนนายสิบทหารบก ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ * สมัครทางอินเทอร์เน็ต *
ยศ.ทบ.ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือน ทหารกองหนุน เข้ารับราชการเป็นนายทหารสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘
ยศ.ทบ. ขอเรียกบุคคลสำรองเข้ารับการศึกษาหลักสูตรนักเรียนนายสิบทหารบก รุ่นที่ ๒/๕๗(ครั้งที่ ๓) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗
ยศ.ทบ.ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวนสายงานสัสดี ประจำปี ๒๕๕๘

การศึกษาตามแนวทางรับราชการ

> : หลักสูตรชั้นนายร้อย :
[เหล่า ร.] [เหล่า ม.] [เหล่า ป.] [เหล่า ช.] [เหล่า สพ.]
> : หลักสูตรชั้นนายพัน :
[เหล่า ร.] [เหล่า ม.] [เหล่า ป.] [เหล่า ช.] [เหล่า สพ.]
> : หลักสูตรนายสิบชั้นต้น :
[เหล่า ร.] [เหล่า ม.] [เหล่า ป.] [เหล่า ช.] [เหล่า สพ.]
> : หลักสูตรนายสิบอาวุโส :
[เหล่า ร.] [เหล่า ม.] [เหล่า ป.] [เหล่า ช.] [เหล่า สพ.]

ระเบียบ-ข้อบังคับ

: พระราชบัญญัติ จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม
: ระเบียบ ทบ.ว่าด้วย งานสารบรรณ พ.ศ. 2555
: ระเบียบ ทบ.ว่าด้วย เครื่องราชฯ พ.ศ.2555(เพิ่มเติม)
: ระเบียบ ทบ.ว่าด้วย เครื่องราชฯ พ.ศ.2551
: ระเบียบ ทบ.ว่าด้วย ทำเนียบ ฯ พ.ศ. 2553
: ระเบียบ รร.จปร.ว่าด้วยการมอบรางวัลการศึกษาดีเด่น ขรก.รร.จปร.
: ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการลา
: ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการออมทรัพย์ ขรก.ทบ.
: ระเบียบ กห.ว่าด้วยการแต่งเครื่องแบบทหาร
: ระเบียบ กห.ว่าด้วยการแต่งตั้งยศและการเลื่อนยศข้าราชการทหาร
: ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ฯ
: ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยทหารหญิง
: ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยลูกจ้างประจำ

_____________________________________________________________________________________

Template by - Abdul Munir | Daya Earth Blogger Template